Newcomers

Members joined in 2019

#Membership#Name
1SAM/0469Dr. Balasooriya, N.W.B.
2SAM/0470Dr. Wijesinghe, W.R.P.
3SAM/0471Mr. Yapa, Y.M.N.S.
4SAM/0472 Mr. Dehideniya, D.M.M.B.
5SAM/0473Dr. Siyambalapitiya, Ruwanthini
6SAM/0474Dr. Jayasundara, A.C.A.
7SAM/0475Dr. Jayaweera, Anuradhi
8SAM/0476Dr. Wijesooriya, Udeni
9SAM/0477Dr. Amarasinghe, Ashwini
10SAM/0478Ms. Hamna, Naufer
11SAM/0479Ms. Nawarathne, N.G.S.A
12SAM/0480Mr. Welikanna, Chathura
13SAM/0481Ms. Hettiarachchi, Thishakya
14SAM/0482Ms. Wijekoon, Rajitha
15SAM/0483Ms. Dharmasiri, K.K.P.M
16SAM/0484Ms. Thavayogarajah, Sajeththa
17SAM/0485Ms. Kumara, Teshani
18SAM/0486Ms. Kumari, Mihirangi
19SAM/0487Mr. Kodikara, P.M.S.G.
20SAM/0488Dr. Suranjith, G.A.N.
21SAM/0489Mr. Wimalasiri, Viranga
22SAM/0490Dr. Usoof, Hakim
23SAM/0491Mr. Chathuranga, W.G.D.